Մաթեմատիկա, Ընտրություն

ԸՆտությամբ գործունեություն

  1. Արսենի կառուցած աշտարակում քանի՞ խորանարդիկ կա, եթե հաշվի առնենք, որ կան խորանարդիկներ որոնք չեն երևում (տե’ս նկարը):
Captionless Image

11

2. Արմենի սլաքավոր ժամացույցը ցույց է տալիս և՛ օրը, և՛ ժամը։ Փետրվարի 1-ին
ժամը առավոտյան 9։00-ին Արմենը ժամացույցի րոպեի սլաքը պտտում է ժամսլաքի
հակառակ ուղղությամբ ճիշտ 30 պտույտ։ Ի՞նչ ամսաթիվ և ժամ ցույց կտա ժամացույցը։

Հումվար 17

3. Հետևյալ թվերից ո՞րը չի կարող լինել երկու հաջորդական թվերի արտադրյալի
վերջին թվանշան` 4, 0, 6, 2:

4

4. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց մեջտեղի թվանշանը 0 է։

100

5. Մեքենան 3րոպեում անցնում է 3կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2
ժամ 45 րոպեում։

3։3=1

2ժ=120

120+45=164

165կմ

6.  Հաշվել 144 − 108 ∶ (17 − 11) ∙ 3 արտահայտության արժեք:

17-11=6

108:6=18

18×3=54

144-54=90

7.

Կարենը լուցկու հատիկներով գրեց` 7+4-4=0 (տե’ս նկարը), այնուհետև մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացավ ճիշտ հավասարություն: Նշիր այդ հավասարությունը:

Captionless Image
7+4-11=0

8. Գրապահարանում գիտնականը պահում է երկու գիրք։ Առաջին գրքում կա 230 էջ, իսկ երկրորդում՝ 325։ Քանի՞ էջ կա առաջին գրքի առաջին էջի ու երկրորդ գրքի վերջին էջի միջև։

325+230=555

555-1-1=553

9. Վաճառողը ապրանքը գնեց 7 դրամով և վաճառեց 8 դրամով, այնուհետև զղջաց և հետ գնեց այն 9 դրամով ու վաճառեց 10 դրամով։ Որքա՞ն կազմեց նրա շահույթը։

0 դրամով

Реклама