С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Հյոցլ եզու

11 Երկու

Սեր և հոր բառերի տարբեր իմաստներով կազմի’ր նախադասություններ:

Սիրո դռները բացվեցին քո առաջ։

Տատիկս քաեմց կաթր միջի սերը։

Հորի մեջ արծաթ կար։

Հոր խաոսքը անգին է։

Օրինակ՝
Այս տարի մարտը տաք էր ու չոր:
Մութն ընկնելուն պես մարտը վերջացավ:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծերում տրված համապատասխան բառը կամ արտահայտությունը:
Ծառերին արթնացնողը (քամին էր, քամիներ):
Այդ օրվանից հետո շատ (քամիներ, քամին էր ) են փչել:
Տարբեր (պարեր, պարեր) են սովորեցնում դպրոցում:
Դա չտեսնված մի (պարեր, պար էր):
Պարտեզի բոլոր ծաղիկները (սպիտակ են, սպիտակեն):
Եթե բոլոր ծաղիկները միանգամից (սպիտակեն, սպրտակ են), լա՞վ կլինի:
Թող հենց հիմա աչքերը (փակեն, փակ են) ու քնեն:
Բոլոր դռները (փակ են, փակեն), մի՞թե տանը մարդ չկա:
Անծանոթ (համ էր, համեր), այդ մրգից չէի կերել:
Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր (համեր, համ էր) ունեն:

Նախադասության մեջ ընդգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Այս աղջիկը մատի վրա խաղացնում է բոլորիս:
Հանկարծ սիրտը դող ընկավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ի՞նչ է անելու:
Ա՛յ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել:
Մի մատ երեխա է, բայց ինչ՛եր գիտի:
Ձեռ ու ոտից ընկած մի մարդ բացեց դուռը:

12 Երեքշաբթի

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Օրինակ՝
սրտի ձև ունեցող- սրտաձև:

Մոր քույրը-մորաքույր

դարպասը պահող-դարպասապահ

ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց

ջրի աման-ջիաման

գաղտնիք պահող-գազտնապահ

նավ վարող-նավապետ

ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթ

արագ վազող-արագավազ

ամենից մեծ-ամենամեծ

պոչ չունեցող-պոչավոր

անուշ համ ունեցող-անուշահան

քարով շինված-քարե

կին բժիշկ-բժըշկուհի

բալի ծառ-բալենի

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Օրնակ՝
բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

խիղճ չունեցող-անխիղճ

բարձր ձայնով-բարձրաձայն

միշտ ժպտուն-ժպտերես

գանձը պահելու տեղ-գանձարան

կապույտ աչքերով-կապուտաչյա

արքայի որդի-արքայզն

հույների երկիր-հունաստան

փոքր էշ-քուռակ

ծաաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ

հայերի երկիր-հարենիք-Հայաստան

Արմատ բառի քեզ հայտնի իմաստը գրի՛ր:

Փորձի՛ր բացատրել, թե՛ ինչու՞ է անաստղ, աստղային, աստղիկ, աստղոտ բառերի աստղ մասը համարվում արմատ:

անաստղ ,ան+ացտղ=անաստղ

աստղ+իկ=աստղիկ

աստղ+ային=աստղային

աստղ+ոտ=աստղոտ

Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
Սառն(սառ), միտ(մտ), մուր(մր):

Սառնորակ

Սրամիտ

Մրոտ

Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրու՛: Արմատներն ընդգծի՛ր:

Օրինակ՝
մայրություն-մայր-ություն
անամոթ-ան-ամոթ:

Ամպրոպ-ամպ+րոպ

քարոտ-քար+ոտ

օդային-օդ+ային

անշնորհք-ան+շնորք

դժգոհ-դժ+գոհ

հեռավար-հեռու+ավար

բարություն-բարի+ուցյուն

գրավոր-գրել+ավոր

անորոշ-ան+որոշ

տհաճ-տ+հաճ

Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր:
Ա. Գետ, կանչ, լույս (լուս), գիր(գր), սիրտ(սրտ), միտ:
Բ. Ան-սիրտ, լույս-ավոր, գր-ել, գետ-ակ, միտք-ք, -ոտ:

Реклама