С рубрикаий, Մաթեմատիկա

մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 41․10․2021

512

Բասկետբոլիստի 50 նետումներից 22-ը չեն հասել նպատակին։Դիպուկ նետումներից 9-ը նա արել է գտնվելով տուգանային հրապարակի սահմաններից դուրս։ Տուգանային հրապարակի ներսից արված հաջող  նետումներից թիմը ստանում է 2 միավոր, իսկ դրսից արվածից՝3 միավոր։ Իր թիմի համար քանի՞ միավոր է վաստակել  բասկետբոլիստը։

50-22=28

28-9=19

19×2=38

9×3=27

513

Երեք զամբյուղներում հավասար քանակներով նուռ կար։ Երբ յուրաքանչյուր զամբյուղից վերցրին երեք նուռ, բոլոր զամբյուղներում միասին այնքան նուռ մնաց, որքան մինչ այդ կար երկու զամբյուղում։ Քանի՞ նուռ կար յուրաքանչյուր զամբյուղում։

9-3=6

6×3=18

9+9=18

514

Տասներկումասանոց կինոնկարի հեռուստատեսային ցուցադրումը տևում է 15 ժամ՝ներառյալ գովազդի ժամանակը։ Կինոնկարի բոլոր մասերը նույն տևողությունն ունեն։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր մասի տևողությունը, եթե այն ուղեկցվում է տասրոպեանոց գովազդով։

15×60=900

900-10=890

890:12=74(1մն)

74։60=1ժ14ր1վ

515

Երեք առևտրականներ միասին վաստակել են 80000 դրամ։ Առաջին և երկրորդ առևտրականները միասին վաստակել են 48000 դրամ, իսկ երկրորդն ու երրորդը միասին՝78000 դրամ։ Որքա՞ն է վաստակել  յուրաքանչյուրը։

80000-48000=32000

78000-32000=46000

48000-46000=2000

Реклама
С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 14․10․2021

502.

Ինչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական  թիվի  11-ի բաժանելիս։

12։11ժ1(մն)

21։1(10)

503.

Ինչ ամենափոքր մնացորդ կարող է ստացվել բնական թվերի  բաժանման ժամանակ։

19։9=2 (1մն)

504.

Գտեք ամենամեծ եռանիշ թիվը,որը 5-ի բաժանելիսջ ստացվող  մնացորդը 1 է։

996։5=199(1մն)

510․

(921-138:23)x(374+1287:33)

138:23=6

921-6=915

1287:33=39

374+39=413

413×915=377895

С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Класноя работа

Из данных слов составьте и запишите словосочетания.
большой (ая) лист, город, голова, волк
красивый (ая) картина, рисунок, парк
добрый (ая) мальчик, девочка, старик, дедушка
холодный (ая) день, вечер, погода, ветер
осенний (яя) ночь, погода, дождь
дождливый (ая) день, погода
весенний (яя) гроза, цветок, дождь

большойбольшая
листголова
городкрасивая
волккартина
красивыйдобрая
рисунокдевочка
паркхолодная
добрыйпогода
мальчикосенняя
старикночь
дедушкапогода
холодныйдождливая
деньпогода
вечервесенняя
ветергроза
осенний
дождь
дождливый
день
цветок
дождь


о