С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Русский

Вместо точек вставьте глагол (повторять) в настоящем, прошедшем и будущем времени.  Мы … текст. – Мы повторяем текст. Мы повторяли текст. Мы будем повторять текст. 1. Он будит делать урок. Он делает урок. Он сделал урок. 2. Вы будите соблюдать правило. Вы соблюдайте правило. Вы соблюдали правила. 3. Она будит учить слова. Она учит слова. Она учила слова.4 Я буду делать упражнения .Я делала упражнения. Я делаю упражнения 5. Вы будете учить грамматику. Вы учите грамматику. Вы учили грамматику 6. Они будут писать глаголы. Они пишут глаголы. Они писали глаголы.

Реклама
С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 04․10․2021

357

 71237

+

 29963             1

101200

16394

+

30781

47175

  3763

+

  9999

13762

360

Աղիկն  ամեն օր կարդուն է 30 էջ ,որից հետո էջանշան է դրվում գրքի մեջ։Երբ նա էջանշանը մեջ դրել է 6 անգամգրքի նրան մնացել էր կարդալու 18 էջ Քանի էջ կա ։

30×6=180

180+18=198

365

Մի աշակերտի առաջադրանք էրտրված մի թիվ  բաժանլ 18 իսկ երկրորդին նույն թիվե բաժանել 54-ի ։Առաջինի ստացած պատասխանը 27 էր։Ինչ թիվ էր ստացել  երկրորդը ,եթե երկուսն էլ ճիշտ էին կատարել  բաժանումը։

18×27=486

486:54=9

Без рубрики

Լեզվական աշխատանք 04․10․2021

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ։

Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը՝ առանձնացնելով անծանոթ բառերը:

մայուն -Մայելու ձայնը:

2. Բացատրի՛ր բառերը

ծնավ-ծնեց

սնավ-կերակրեց

քնավ-քնեց

3.Նկարի՛ր քեզ դուր եկած հատվածը։

4․ Բացատրի՛ր ոսկի տերև բառակապակցությունը և գործածի՛ր նախադասության մեջ։

ոսկի տերև — ոսկու նման դեղին

Ծառերից ոսկի տերևներ թափվեցին։

5. Կադա՛ ընդգծված բառերը և փորձի՛ր բառազույգեր կազմել։

Օրինակ՝ սարսել-դարսել

միրգ-գիրգ
գիրկ-գիրք
սնավ-բնավ

փչելով-հաչելով
ճչելով-ճչալով
ծնավ-սնավ
դարսելով-մարսելով
քնավ-դրավ

6. Բանաստեղծության պատկերներին համապատասխան ֆոտոշարք պատրաստի՛ր։

Տե՛ս օրինակը

Ներկայացնում է Դավիթ Հարությունյանը

6. Ձայնագրիր բանաստեղծության ընթերցումդ, ֆոտոշարքի կամ նկարաշարի համադրությամբ տեսանյութ պատրաստի՛ր: