Без рубрики

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատամք 01․10․2021

357

6804

+

7467

14271

5437

+

2411

7848

561

Ինքնաթիռը 3000 կմ անցավ 6 ժամում,իսկ ուղաթիռը 15 ժամում։Որքանով է ինքնաթիռի արագությունը մեծ ուղաթիռի արագությունից։

3000։6=500

3000:15=200

500-200=300

Реклама
Անգլերեն

The cat and her strong friends

The cat and her strong friends

Once there lives a cat. She thinks, “The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall(will) go to the lion and make friends with him”. So the lion and the cat become friends for many, many days. Once they go for a walk together and meet an elephant. The lion begin to fight with the elephant and the elephant kills him. The cat is very sorry. “What shall I do?” she thinks. “The elephant is stronger than the lion. I shall go to the elephant and make friends with him.” So they become friends for many, many days.

Once they go for a walk and meet a hunter. The hunter shoots at the elephant and kills him. The cat is sorry, but she thinks, “The man is stronger than the elephant, I see.” So she asks the hunter, “May I go with you?” “All right, let’s go home together,” he says. They come to the man’s home. His wife meets him and takes his gun from him. The cat sees that and thinks: “Oh, the woman is the strongest of all! She can take the hunter’s gun from him, and he does not fight with her. He does not even say a word!” The man sits down at the table and the woman goes to the kitchen. The cat goes to the kitchen too. She decides to stay with the woman forever.

That’s why you always see a cat in the kitchen at a woman’s feet.

С рубрикаий, Հայոց լեզու

Մայրենի

Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված:
Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված:

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը: Ուղիղ իմաստ
Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղղված: Անձի առումով
Մեր ծնողներն ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները: Անձի առումով
Շատ լավ գործ եք սկսել, սա դեռ ծաղիկն է, պտուղները հետո եք տեսնելու: Մադկային գործի իմաստով
Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չեր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տրուհուն: Անձի առումով

Ծաղիկը բացվեց և ձգվեց դեպի արևը։

Նախորդ վարժությունում գործածված ծաղիկ բառերը ինչո՞վ են նմանվում:

Բացատրի՛ր <<բազմիմաստ>> բառը:

Բազմիմաստ բառը նշանակում է բազմաթիվ, շատ իմաստներ ունեցող։

Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Ցորենը աղացին, ալյուր դարձրին և հաց թխեցին։

Աշխատասեր մարդը քարից էլ հաց կսարքի։

Նրանք այնքան աղքատ էին, որ օրվա հացին կարոտ էին։

Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Ես շատ եմ սիրում ջուր խմել։

Ջուրը կյանք է։

Դասի ժամանակ բանաստեղծությունը ջրի նման արագ էի ասում։

Ես և քույրիկս իրար նման ենք ջրի երկու կաթիլի պես։

Ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով և բացատրի՛ր, թե ինչպես ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների բույրը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Ծաղիկների հոտը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելցի կինն ինչու՞ է ծածկում երեսը:

Արևելցի կինն ինչու՞ է ծածկում դեմքը:


Զորքը պաշարել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:

Զորքը շրջապատել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:


Թագավորը ժողովել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի:

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի:


Անախորժ պատմության մեջ ընկանք:


Տհաճ պատմության մեջ ընկանք:


Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի արևոտ օր բացվեց:

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց: