Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 19․04․2021

939  Համեմատիր

ա

2/5<3/5

3/7<4/7

Բ

6/17>5/17

11/28>9/28

Գ

7/123=7/123

24/143>21/143

Դ

14/18<17/18

18/19=18/19

940

35/35,31/35,22/35,19/35,17/35,4/35։

941

Գ

3/20լ<6/20

Դ

2/15ժ<4/15

942

Թիվը/Մասը1/82/83/84/85/86/87/88/8
40510152025303540
801020304050607080

944

4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։Այգեպանը այդ ջրի 2/3 մասն օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր մնաց ավազանում։

4500։3=1500

2×1500=3000

4500-3000=1500

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ 191․04․2021

940 (ա)

3/17, 4/17, 6/17, 12/17, 15/17, 17/17

941

Ա

3/5մ<4/5մ

Բ

7/10կգ>4/10

944 (ա)

4500լ  տարողությամբ  ջրավազանը ամբողջությա լցված էր ջրով։Այգեպանը ոգտագործեց այդ ջրի 2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համաար։Քամի լիտի ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

4500։3=1500

2×1500=3000