Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ

823

A վայրից միևնույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծյալ։նրանցից մեկը շարժվում էր 8 կմ/ժ արագությամբ,իսկ մյուսը՝ 10կմ/ժ արագությամբ։Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3ժ հետո։

3×8=24կմ

10×3=30կմ

30-24=6կմ

824

Տպագրիչը տպագրական հասոցով 1 ժամում  տպագրում  է  4000 տպագրական թերթ։Նրա օրվա պլանը 32000 թերթ տպելն է։3 ժամ աշխատելուց հետո դեռ քանի՞   թերթ նա պետք է տպագրի՝ օրվա պլանը կատարելու համար։

3×4000=12000 թերթ

32000-12000=20000  թերթ

833 Նկարում  բերված տվյալներով որոշի՛ր մրգերից յուրաքանչյուրի գինը։

              210դ           160դ             110դ

210-110=100դ նուռ

210-160=50դ խնձոր

160-100=60դ տանձ

834

Երեք տակառում կա 480 լ ջուր։Առաջին և երկրորդ տակառներում միասին կա 300լ,իսկ երկրորդ և երրորդ տակառներում միասին՝ 320լ։Որքա՞ն  ջուր կա տակառներից յուրաքանչյուրում։

480-300=180լ երրորդում

480-320=160լ առաջինում

160+180=340

480=340=140լ երկրորդում

Реклама
Մաթեմատիկա

մաթեմատիրա դասարանական

860

ա

35—ի 1/7  5մասը

426—ի 1/6  71մասը

Բ

162—ի 1/9 18մասը

2000—1/10 200մասը

861

Ա

245կգ—ի 1/5 49մասը

420դրամ 1/6 70մասը

Բ

18ժ—ի1/3 6մասը

360լ—ի 1/12 30մասը

Գ

510մ —ի 1/17 30մասը

480կմ—ի 1/16 30մասը

862

Աննան գնել էր 800 գ կարագ։թխվացքի համար օգագոիծեց այդ կարագի 1/5 մասը։Որքան կարագ նա օգտագործեց թխվացքի համար։

800։5=160

1×160=160

Անգլերեն

Interview with a famous cyclist

Interviewer: Hello, Narek

Narek: Hi.

Interviewer: Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine?

Narek: Yes.

Interviewer: So, what time do you get up?

Narek: Oh, I get up very early. I get up every day at 7 o’clock and ride a bicycle  from 8 o’clock  at 11 o’clock.

Interviewer: You get up at 7 o’clock?

Narek:  Then at 11 o’clock I have breakfast. I have a small breakfast: cereals, eggs and milk.

Interviewer: What do you do after breakfast?

Narek: At 12 o’clock I go to university. I’m studying sports science and I have classes from 12 o’clock to 5 o’clock.

Interviewer: When do you have lunch?

Narek: I have lunch at about 2 o’clock at the university.

Interviewer: What do you do after classes?

Narek:  I go home and go online.

Interviewer: What time do you have dinner?

Narek: I have dinner at 9 o’clock, then go online and I usually go to bed at 12 o’clock.

Interviewer: Thanks, Narek. That’s a busy day!