Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 05․04․2021

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
  1. 35-ի 3/7 15մասը
  1. 420-ի 5/6 350մասը
  1. 180-ի 5/9 100մասը
  1. 2000-ի 9/10 1800մասը
  1. 140-ի 5/7 100մասը
  1. 100-ի 5/5 100մասը
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 166մասը
  1. 480 դրամի 5/6 400մասը
  1. 18ժ-ի 2/3 12մասը
  1. 320 լ-ի 6/8 240մասը
  1. 510 մ2-ու 2/17 60մասը
  1. 480 կմ-ի 5/16 150մասը
 3. Աննա գնել էր 800 գ կարագ: Տորթի համար օգտագործվեց այդ կարագի 3/5 մասը: Որքա՞ն կարագ օգտագործվեց տորթի համար:

800։5=160

160×3=480

 • Սոնան կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը: Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել և քանի՞ էջ է մնացել կարդալու:

126:6=21

21×5=105

126-105=21

 • Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ: Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:

180:3=60

60×2=120

180-120=60

 • Ջրավազանում կար 800 լ ջուր: Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

800:4=200

200×3=600

800-600=200

 • 1 ժամում ծորակից լցվում է 600 լ տարողությամբ ջրավազանի ¼ մասը: Նույն ծորակից  որքան ջուր ջրավազան կլցվի 2 ժամում:

600:4=150

1×150=150

2×150=300

Реклама
Հայոց լեզու

Ջանի Ռոդարի- Տարօրինակ Հարցեր

Թեսթ 1

Կար-չկար մի տղա, որն ամբո□ջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր հարցերով: Հարցեր տալն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը, հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն է, որ այդ տղայի հարցերին ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել:

Ասենք՝ գալիս էր ու հարցնում.

-Ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ զարմանքից աչքերը չռում էին կամ էլ հենց այնպես պատասխանում.

-Դարակները նրա համար են, որ նրանց մեջ որևէ բան դնեն, օրինակ՝ սպասք, դանակ, պատառաքաղ և այլն:

-Ես գիտեմ՝ ինչի համար են դարակները, բայց ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ թոթովում էին ուսերը ու հեռանում:

Մի ուրիշ ան□ամ նա հարցնում էր.

-Ինչո՞ւ պոչը ձուկ ունի:

Կամ թե՝  ինչո՞ւ բեղերը կատու ունեն:

Տղան մեծանում էր, բայց շարունակում էր մնալ ինչուիկ և այն էլ ոչ թե սովորական, այլ՝ հակառակ ինչուիկ:

Մեծանալուց հետո էլ նա դիմում էր բոլորին զանազան հարցերով: Պարզ է, որ ոչ ոք չէր կարողանում պատախանել նրա հարցերին: Բոլորովին հուսահատվելով՝ հակառակ ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր: Հնարում էր, գրում  տետրի մեջ, իսկ հետո մեծ տանջանքով աշխատում գտնել դրանց պատասխանները: Սակայն ամբողջ կյանքում նա այդպես էլ եր□եք չգտավ իր հարցերի պատասխանները: Եվ ինչպե՞ս գտներ, եթե նրա տետրում գրված էր.«Ինչո՞ւ ստվերը բարդի ունի: Ինչո՞ւ ամպերը նամակ չեն գրում: Ինչո՞ւ նամականիշները գարեջուր չեն խմում»:

Աստիճանաբար նրա մորուքն աճեց, երկա~ր մորուք դար□ավ. նա չէր էլ մտածում սափրել: Դրա փոխարեն նա նոր հարց հորինեց՝ «Ինչո՞ւ մորուքը դեմք ունի»:

Երբ նա մեռավ, մի գիտնական ուսումնասիրեց նրա կյանքը և զարմանալի հայտնագործություն արեց: Պարզեց, որ ինչուիկը սովոր էր գուլպաները շրջերես հագնել և այդպես էլ հագնում էր իր ամբողջ կյանքում: Հենց այդ պատճառով էլ մինչև վերջ չսովորեց ճիշտ հարցեր տալ:

Հապա նայիր քո գուլպաներին. ճի՞շտ ես հագել:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  ամբողջ

անհամ
երբեք

դարձավ

 • Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող շրջերես բառը:
  ա/երեսառած

բ/կամակոր   

գ/հակառակ կողմով
դ/բոլորին հակառակ

 • Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հականիշները:
  վատ-  լավ

Սովորական-  անսովոր

Պարզ- անհասկանալի

երկա~ր — կարճ

 • Տեքստի տրված բառերից  որո՞ւմ վերջածանց չկա.

ա/սովորական
բ/ինչուիկ
գ/բոլորովին
դ/գարեջուր

 • Տեքստի տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.

ա/աչքերը                            

բ/ հարցերին                       

գ/ դարակները                   

դ/ խրճիթ                

 • Տեքսից դու՛րս գրիր երկուական գոյական և ածական:

Ինչուիկ մորուք 

Երկար  հակառակ 

 • Վերականգնի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
  ա/ձանձրացնում է              ձանձրացնել
  բ/չէր կարողանում               չկարողանալ
  գ/դնեն                                     դնել
  դ/դարձավ                              դառնալ
 • Գտի՛ր ընդգծված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:
  ենթակա ստվերը,ամպերը,նամականիշները

ստորոգյալ չեն գրում,չեն խմում

 • Ո՞րն է կլոր տարի դարձվածքի իմաստը.

ա/մի քանի տարի
բ/ամբողջ կյանքում
գ/ամբողջ տարին
դ/ տարվա կեսը

 1. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
  Մի փոքրիկ պապիկ,
  հագին հազար շապիկ:
                                    կաղամբ
 1. Մեկ նախադասությամբ նկարագրի՛ր հարցասեր տղային:
  Հարցասեր տղան շատ հետաքրքրասեր էր,նա ամեն ինչ հակառակ էր անում։

 2. Ինչո՞ւ  էր դժվար պատասխանել տղայի հարցերին.

ա/հարցերը շատ էին դժվար
բ/տղան հետաքրքիր ինչուիկ էր
գ/տղան հակառակ ինչուիկ էր
դ/տղան անընդհատ հարցեր էր տալիս

 1. Բոլորովին հուսահատվելով ̀ ի՞նչ արեց ինչուիկը:
  Հակառակ ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր:
 2. Հորինի՛ր նմանատիպ երեք հարց ու պատասխանի՛ր:
  Ինչու՞ մազը մարդ ունի։

Մազը մարդ ունի,որպեսզի մադու գլուխը չմրսի։

Ինչու՞ ոտքը հավ ունի։

Ոտքը հավ ունի,որպեսզի հավը կարողնա վազել։

Ինչու՞ անտառը սար ունի։

Անտառը սար ունի,որպեսզի սարը գեղեցիկ լինի։

 1. Նայի՛ր շուրջդ. գտի՛ր թարս հարցեր :

Ինչու՞ անջատիչը լույս ունի։

Ինչու՞ բռնակը դուռ ունի։

Անգլերեն

Interviewer

ձայնագություն

Interviewer: Hello, Dan.

Dan: Hi.

Interviewer: Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine?

Dan: Yeah, sure.

Interviewer: So, what time do you get up?

Dan: Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o’clock and go to the pool. Then I swim from 6 o’clock to 8 o’clock.

Interviewer: You get up at 5 o’clock? Wow, that’s early!

Dan: Yeah. Then at 8 o’clock I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.

Interviewer: What do you do after breakfast?

Dan: At 11 o’clock I go to university. I’m studying sports science and I have classes from 11 o’clock to 4 o’clock.

Interviewer: When do you have lunch?

Dan: I have lunch at about 2 o’clock at the university.

Interviewer: What do you do after classes?

Dan: Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.

Interviewer: What time do you have dinner?

Dan: I have dinner at 7 o’clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o’clock.

Interviewer: Thanks, Dan. That’s a busy day!