Ռուսաց լեզու

Классная работа

Запишите словами.

8 восемь,11одиннадцать,17семнадцать,60шестьдесят,82восемьдесятдва,52пятьдесятдва,67 шестьдесят,75семьдесятпят,64шестьдесятчетыре,58пятьдесятвосемь,31тридцатьодин.

Реклама
Հաշվետվություններ, Բնագիտության հաշվետվություն

Բնագիտության հաշվետվություն

Մենք էլ ենք բնության մի մասնիկը


Ինչպե՞ս է մարդը վերափոխում շրջակա աշխարհը

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մայրցամաքներ, աշխարհամասեր

ԵՎՐԱՍԻԱ

Հյուսիսային Ամերիկա

Հարավային Ամերիկա

Հարթավայրեր, բլուրներ, լեռներ

Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով

Ավստրալիայի հայտնագործումը

Մեզ սնող հողը

Ծովեր և օվկիանոսներ

«Գունավոր» ծովեր

Աղբյուր, գետ, լիճ

Նախագծեր

Իմ կենդանին

Իմ բույսը

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 15․12․2020

403 Կատարիր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով։

ա) 3245+125=3370

3370-125=3245

բ) 3526+514=4040

4040-514=3526

404Կատարիր հանում և արդյունքը ստուգիր գումարումով։

ա) 6153-523=5630

5630+523=6153

բ) 2453-216=2237

2237+216=2453

405 Կատարիր բազմապատկում և արդյունքը ստուգիր բաժանումով։

ա) 1560×6=9360

9360:6=1560

բ) 4200×50=210000

210000:50=4200

406Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով։

ա) 21500:50=430

430×50=21500

բ) 12420:30=414

414×30=12420