Անգլերեն

English 05.12

1.Իմ քույրիկը գիտի անգլերեն և ռուսերեն շատ լավ(very well).

My sister knows English and Russian very well.

2.Ես գիտեմ հետաքրքիր փաստեր շների մասին:

I know interesting things about dogs.

3.Մեր ընտանիքը հավաքվում է հյուրասենյակում ամեն երեկո:

Our family gather in the living-room every evening.

4.Արամի հայրիկը հաճախ թերթ է կարդում կիրակի առավոտյան:

Aram’s dad often reads a newspaper in Sunday morning.

5. Իմ փոքր քույրիկը ունի շատ խաղալիքներ և հաճախ խաղում է նրանցով(with them).

My little sister has a lot of  toys and often plays with them.

Реклама