Անգլերեն

English 02.12

Ex.4

1.Whose dog is this?

It is Jane’s dog.

2. Whose cat is this?

It is Pete’s cat.

3. Whose baloon is this?

It is Jack’s baloon.

4. Whose book is this?

It is Anna’s book.

5. Whose doll is this?

It is Sally’s doll.

6. Whose toy is this?

It is Make’s toy.

Реклама
Հայոց լեզու

Վ. Անանյան «Թուխիկը»

1․Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

Գորշ-մոխրագույն

Թուխ-մուգ գույնի

Ծերպ-փոքրիկ անց՝ծակ

Թախանձել-խնդրել

Սրտնեղել- տխրել, նեղվել

Զառամել-ծերանալ

Այրի-ամուսնուն կորցրած կին

Աճյուն-մոխիր

Վշտահար-տանջված

Քարսիրտ- անսիրտ

Ականատես- անձամբ որևէ բան տեսած

Քրթմնջալ- քթի տակին փնթփնթալ

Պատվանդան-հենարան

Կիսանդրի- մարդու գլխի, ինչպես նաև մարմնի վերևի մասի քանդակ

Продолжить чтение «Վ. Անանյան «Թուխիկը»»
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 02․12․2020

352.Հաշվի’ր արտահայտության արժեքը, եթե 

a=3225  b=225  c=25 

a-b+c=3225-225+25=3025 

a-(b — c)=3225-(225 — 25)=3025 

a-(b+ c)=3225-(225 +25)=  2975

353.Հետևելով օրինակին կարդա անհավասարությունը   

Օրինակ 

400+200>524 

400 և 200 թվերի գումարը մեծ է 524-ից 

524<փոքր է 400և 200 թվերի գումարից 

Ա)224+400>400 

224 և400թվերի գումարը մեծ է 400-ից 

400<փոքր է 400և 224թվերի գումարից 

Բ)400-200<400+200 

400 և 200 թվերի տարբերությունը  400 և 200-ի գումարից 

400 և 200-ի գումարից մեծ> 400 և 200 թվերի տարբերությունից  

Գ)40×20<40×10 այստեղ վրիպում կա՞ 

354․Գրի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի՝ 

Ա) միավորը 3 է, հազարավորը՝ 0, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները ՝5 

55053 

Բ) տասնավորը 1 է, հազարավորը՝ 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝4  

42414