Հայոց լեզու

Վ․Անանյան «Գիտնականը»

1 Հետևյալ բառերն ու արտահայտությունները փոխարինի՛ր  այլ բառերով ու արտահայտություններով։

Դրմբացնել- հարվածել

Մազեղեն մթերող գրասենյակ-

Խելքդ ի՞նչ է կտրում- ի՞նչ  կարծիքի ես

Հորել- փորել

Մեկին վառել- միտքը հասկանալ

Ճար չկա- հույս չկա

Ծեգը-ծեգին- լուսաբացին

Կածան- նեղ ճանապարհ

4Բնութագրի՛ր որսորդ Բալաբեկին։

Որորդ Բալաբեկը շատ խորամանկ և գլուխգովան մարդ էր։

5Բնութագրի՛ր Գաբոյի Եփրեմին՝օգտվելով համապատասխան հատվածներից։

Գաբոյի Եփրեմը շատ իմաստուն մարդ էր։

9 Ի՞նչ գիտես արգելանոցների և «Կարմիր գրքի» մասին։

Ես ունեմ երկու «Կարմիր գիրք» ։ Մեկը բույսերի, մյուսը կենդանիների մասին։ «Կարմիր գրքում »գրված է այն կենդանիների մասին, որոնք այնքան քիչ են, որ եթե մարդիկ շարունակեն սպանել նրանց նրանք կանհետանան երկրի երեսից։«Կարմիր գրքում »ներառված են անհետացնամ վտանգի տակ գտնվող  բույսերն ու կենդանիները։

Արգելանոցները այն վայրերն են, որտեղ ազատ բնության մեջ ապրում են անհետացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիները։ Այդ վայրերում որս անել արգելվում է։

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

347(ա)Հետևելով Անիի օրինակին`գտիր անհայտ արտադրիչը 

. x 5=7385 

7350: 5= 1477 

1477×5=7385 

70 x .=7560 

7560:70=108 

70×108=7560 

32 x . = 7712 

7712:32= 241 

32×241=7712 

349(ա)Հաշվիր արտահայտության արժեքը 

32x(324-216)+5166:(5423-5381)=3479 

324-216=108 

5423-5381=42 

32×108=3456 

5166:42=123 

3456+123=3579