Անգլերեն

English 29.11

Ex.17

1 They often go to the country.

They  are going to the country now.

2 She always helps  her mother .

She is helping  her mother now.

3We go to the school every morning.

We are going to the school now.

4 They often play in the yard.

They are playing in the yard now.

5 Tom isn’t play basketball .

Tom doesn’t playing basketball now.

Ex.18

1 David(to play)in the yard now.

David is playing in the yard now.

2 We usually(to have) dinner at home .

We usually have dinner at home.

3 Kate (to water )the flowers every day.

Kate waters the flowers every day.

4  Children (to sing) now.

Children are singing now.

5 Mike usually(to do)his homework in the evening .

Mike usually does his homework in the evening.

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29․11․2020

337 Օգտվելով քարտեզից և աղյուսակում բերված տվյալներից՝լրացրու աղյուսակի դատարկ վանդակները։

Ո՞ր քաղաքն է Երևանից ավելի հեռու՝ Բերդը, թե՞ Կապանը

Կապանը

Ո՞ր քաղաքն է Դիլիջանից ավելի հեռու՝Երևանը, թե՞ Բերդը

Երևանը

ԲնակավայրըԵրևանԴիլիջանԲերդԿապան
Երևան 97կմ179կմ302կմ
Դիլիջան97կմ 82կմ399կմ
Բերդ179կմ82կմ 481կմ
Կապան302կմ399կմ481կմ 

338(Ա)

Հայկը գնեց 25 տետր և 2 օրագիր և վաճառողին տվեց 5000 դրամանոց մեկ թղթադրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վերադարձնի վածառողը, եթե տետրն արժե 80դրամ, իսկ օրագիրը տետրից թանկ է 4 անգամ։

Լուծում

80×25=2000

320×2=640

2000+640=2640

5000-2640=2360

Պատ․՝2360դրամ

339(ա)

8 մ ժապավենից կարելի է պատրաստել 16վարդ։Որքա՞ն ժապավեն է հարկավոր 50 վարդ պատրաստելու համար։

Կարող ես ժապավենի երկարությունը արտահայտել սանտիմետրերով։

Լուծում

8 մ=800սմ

800սմ։16=50սմ

50սմ x50=2500սմ

Պատ․՝2500սմ