Բնագիտություն

Ավստրալիայի հայտնագործումը

Հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզված Էին, որ հյուսիսային կիսագնդում ընկած հսկայական ցամաքի պես, երկրագնդի հավասա­րակշռության պահպանման համար, հարավային կիսագնդում պետք է գտնվի մեծ, ամբողջական ցամաք: Այդ անհայտ ցամաքը փնտրել են շատ ծովագնացներ, որի արդյունքում հայտնաբերվել են Խաղաղ, Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսների անհայտ շրջաններ, մեծ ու փոքր բազմաթիվ կղզիներ:

Հարավային մայրցամաքի հայտնագործմամբ զբաղվել են Եվրոպայի բոլոր ծովային հզոր տերությունները: Դրանցից ուշագրավ են հոլան­դացիների արշավախմբերի՝  հատկապես Աբել Թասմանի գլխավորած արշավախմբի հետազոտությունները: Թասմանը 1642 թվականին դուրս գալով Բատավիայից (Ջակարտա)՝ մոտենում Է Ավստրալիայի հյուսիսային ափերին: Այնուհետև Խաղաղ օվկիանոսում մի շարք կղզիների ուսումնասիրությունից հետո նավարկում է Ավստրալիայի արևելյան ու հարավային ափերով: Թասմանը, նավարկելով հարավային անհայտ մայրցամաքի առափնյա ջրերով և հայտնագործելով Ավստրալիան, ապացուցեց, որ վերջինիս տարածքը այնքան Էլ մեծ չէ: Սակայն հո­լանդացիները աշխարհագրական այս հայտնագործությունը գաղտնի պահեցին, և աշխարհին Ավստրալիան հայտնի դարձավ ավելի քան մեկ դար հետո՝  անգլիացի ծովագնաց Ջեյմս Կուկի շուրջերկրյա ճանապար­հորդությունների արդյունքում: Կուկը երկրագնդի խոշոր ուսումնա­սիրողներից է և իրականացրել է երեք շուրջերկրյա ճանապարհոր­դություններ:

Կուկին հանձնարարված էր Բրիտանա­կան կայսրությանը ենթարկելու նպատակով հայտնաբերել Խաղաղ օվկիանոսի հարա­վային շրջանների ջրերում գտնվող անհայտ ցամաքային տարածքներ: 1769-1771 թվա­կաններին նա իրականացնում է առաջին շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը: Դուրս գալով Անգլիայից՝ Կուկը կտրում-անցնում է Ատլանտյան օվկիանոսը, շրջանցում Հարա­վային Ամերիկան և ուղղվում դեպի Խաղաղ օվկիանոսի ջրերում գտվող Ընկերության կղզիներ: Այստեղից դուրս գալով՝ Կուկը ուղևորվում է դեպի հարավ, հասնում Նոր Ձելանդիա կղզիներ: Այդ կղզիների շուրջը նավարկելով՝ նա նախ ապացուցում է, որ դրանք կղզիներ են, ապա՝ կազմում է դրանց մանրամասն քարտեզը: Նոր Չելանդիայից Կուկը նախ՝ ուղևորվում է արևմուտք, ապա՝ Ավստ- րալիայի ափերը հասնելուց հետո, թեքվում է դեպի հյուսիս և դրանց երկայնքով շարունակում նավարկությունը մինչև մայրցամաքի հյու­սիսային ծայրակետը: Նա Ավստրալիայի արևելյան ափերը հայ­տարարում է Անգլիայի տիրապետության տակ գտնվող շրջաններ և դրանք մի ընդհանուր անունով կոչում «Նոր Հարավային Ուելս»: Դրանից հետո Կուկը վերադառնում է Անգլիա:

Անգնահատելի է Ջեյմս Կուկի բոլոր ճանապարհորդությունների նշանակությունը: Նրա ավանդը վիթխարի է ոչ միայն Ավստրալիայի հայտնադործման մեջ, այլև Համաշխարհային օվկիանոսի տարբեր շրջանների հետազոտման, նոր կղզիների հայտնադործման և Անտարկտիդա մայրցամաքի հայտնադործման նախապատրաստման գործում: Նա նկատելիորեն ընդարձակեց Բրիտանական կայսրության սահմանները: Պատահական չէ, որ Կուկի հայտնագործած կղզիների մեծ մասը և Ավստրալական Միությունը այժմ մտնում են Բրիտանական Համագործակցության երկրների մեջ:

Ջ. Կուկի վաստակը մարդկության առջև բարձր է գնահատվել, և նրա անունով են կոչվում ավելի բան 20 աշխարհագրական օբյեկտ՝ լեռ, կղզիներ, նեղուց:

Հետագայում, երբ ուսումնասիրվեցին Ավստրալիայի բուսական և կենդանական աշխարհը, բնական հարստությունները, հայտնի դարձան յուրօրինակ պարկավոր կենդանիները՝ կենգուրուն, կոալան (պար­կավոր արջ), աշխարհի խոշոր ծառատեսակներից էվկալիպտը և այլն: Կուկի կողմից Ավստրալիայի հայտնադործումից հետո անգլիա­ցիները գաղութացրին այս յուրօրինակ մայրցամաքը: Մայրցամաքի առանձին մասեր յուրացնելիս նրանք մասսայաբար ոչնչացնում էին տեղաբնիկներին: Անգլիացիներն այստեղ բերեցին դինգո շանը, ճագարներին, որոնք նպաստավոր բնական պայմանների շնորհիվ վայրենացան և այնքան բազմացան, որ այժմ լուրջ վնասներ են հասցնում ոչ միայն մշակաբույսերի ցանքսերին, այլև վայրի բնությանը: Այժմ Ավստրալիա մայրցամաքում գտնվում է բավականին զարգացած մի պետություն՝ Ավստրալական Միությունը:

Ավստրալիան հայտնագործվել է երկու անգամ, առաջինը՝ հոլանդացի Աբել Թասմանի, իսկ երկրորդը՝ Անգլիացի Ջեյմս Կուկի կողմից: Ավստրալիան հայտնագործվել է հարավային ցամաքի որոնման արդյունքում: Այս մայրցամաքում են ապրում կենգուրուն, պարկավոր արջը, այստեղ Է աճում երկրագնդի հսկա ծառերից Էվկալիպտը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ինչո՞ւ էին հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզ­ված, որ գոյություն ունի հարավային մեծ ցամաք:

Հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզված Էին, որ հյուսիսային կիսագնդում ընկած հսկայական ցամաքի պես, երկրագնդի հավասա­րակշռության պահպանման համար

Ովքե՞ր և ինչպե՞ս են հայտնտգործել Ավստրալիան:

Ավստրալիան հայտնագործվել է երկու անգամ, առաջինը՝ հոլանդացի Աբել Թասմանի, իսկ երկրորդը՝ Անգլիացի Ջեյմս Կուկի կողմից: Ավստրալիան հայտնագործվել է հարավային ցամաքի որոնման արդյունքում

Ինչո՞վ է տարբերվում Ավստրալիան մյուս մայրցամաք­ներից:

Ավստրալիան տարբերվում  է մյուս մայրցամաք­ներից նրանով,որ այստեղ կա միայն մեկ պետություն՝ Ավստրալական Միությունը։

Օգտվելով քարտեզի մասշտաբից՝ հաշվեք Ավստրալիայի իրական հեռավորությունը Աֆրիկայից:

Реклама
Հայոց լեզու

Հացթուխի աղջիկը

4471_1852

Անգլիական հեքիաթ

Դուք գիտե՞ք, թե ինչու է բուն գիշերները այդպես զայրացած կանչում․ «Հե՜հ, հե՜հ»։ Եթե ոչ, մենք ձեզ կպատմենք։

Հին ժամանակներում, դա ո՛չ իմ ապրած ժամանակն է, ո՛չ ձեր և ընդհանրապես ոչ ոքի ապրած ժամանակն էլ չէր, Անգլիայում կառավարում էր չարիքը։ Կային տարբեր տեսակի էլֆեր, անտառային հոգիներ, հսկաներ, խոսող դոդոշներ և այլն։ Եվ իհարկե փերիները, որոնք ամենակարող էին և օժտված էին մեծ ուժով։ Նրանք հաճախ ընդունում էին մարդկանց կերպարանք և իմանում մարդկային բոլոր գաղտնիքները։ Բայց ամենից շատ փերիները սիրում էին մարդկանց պատժեր անխելք արարքների համար և պարգևատրել բարի արարքների համար։

Մի երկեկո, այդպիսի մի ամենակարող փերի գալիս է մի գյուղ, հայտնվում հասարակ, աղքատ  տան առաջ և թակում հացթուխի դուռը։ Դուռը, պարզվում է, փակ չէ, և փերին մտնում է ներս։ Այնտեղ բավականին մութ էր, բուրում էր թարմ հացով, իսկ խորքում վառվում էր հսկայական վառարանը։ Վառարանի առջև աշխատում էր մի գեղեցիկ, կոկիկ աղջնակ՝ հացթուխի դուստրը։ Նրա կողքին՝ մեծ նեղ սեղանի վրա գտնվում էին թարմ, խրթխրթան հացերը։

Փերին հիանում էր աղջկանով՝  տեսնելով, թե ինչպես է նա հմտորեն հանում  վառարանից պատրաստի հացը և նորերը դնում կրակի վրա։ Թխված հացերին մատերով թխթխկացնում է՝ ստուգելու համար արդյոք նրանք լավ են թխվել և հետո նոր դնում սեղանի վրա։

— Աղքատ կնոջը մի կտոր հաց տվեք,- դողացող ձայնով խնդրեց փերին՝փոխակերպվելով թափառական պառավի կերպարանքով։

Հացթուխի աղջիկը ,շարունակելով զբաղվել իր գործով, հայացքով զննեց պառավին։ Մի փոքր սպասելով, պառավին ոչ մի լավ խոսք չասալով, կտրեց հին խմորից մի կտոր և շպրտեց պառավին։

-Բայց ես իմ քողտիկում կրակ չունեմ, որպեսզի թխեմ այն,- ասաց պառավը՝ գետնից վերցնելով խմորի կտորը,- թույլ տուր ինձ այն թխել քո հացերի հետ։

Հացթուխի աղջիկը չափից ավելի հպարտ էր, որպեսզի պատասխաներ ինչ-որ աղքատ պառավի։ Միայն, երբ հերթը հասավ նոր հացերը վառարանում դնելուն, թույլ տվեց պառավին փայտե տախտակին դնել նաև իր խմորի կտորը։

Երբ հացը արդեն թխվեց, աղջիկը հանեց այն վառարանից։ Եվ այնպես սացվեց, որ այդ փոքր կտորից ստացվել էր ամենամեծ և կարմրաթուշ հացը։ Պառավը ձեռքը մեկնեց հացին, բայց աղջիկը խանգարեց նրան։

— Հեռացի՛ր, կեղտոտ մուրացկան,-բղավեց աղջիկը,- սա քո հացը չէ։

Եվ որքան էլ պառավը խնդրեց, աղջիկը աչ մի կերպ չուզեց տալ հացը, իսկ դրա փոխարեն փերիի առաջ շպրտեց հում խմորի կտոր՝ նախորդից էլ ավելի փոքր։ Բայց երբ պառավը այն դրեց վառարանի մեջ, այն նույնպես վերածվեց մեծ ու կարմրաթուշ հացի, ավելի մեծ ու կարմրաթուշ, քան առաջինը։

Միայն թե աղջիկը նորից չթողեց պառավին վերցնել այդ հացը և նորից ուզեց վռնդել նրան, բայց պառավը խնդրեց իրեն տալ վերջին՝ երրորդ խմորի կտորը, որ բախտը փորձի։ Եվ աղջիկը նրան շպրտեց աննշան մի կտոր, որը նույնիսկ տեսանելի չեղավ պառավին։ Եվ շատ իզուր․․․

Ինչպես արդեն ասացինք, հացթուխի աղջիկը շատ գոռոզ էր, որպեսզի նայեր, թե ինչպիսին է աղքատ պառավը։ Բայց եթե նայեր, երբ երրորդ անգամ հանեց ամենամեծ, ամենակարմրաթուշ հացը, որը ստացվել էր խմորի աննշան կտորից, որը նա շպրտել էր պառավին երրերդ անգամ, նա չէր վռնդի պառավին և չէր բղավի՝ չարությունից կակազելով․ «Հե՜հ, հե՜հ․․․ հեռացի՛ր», այլ կնկատերկ մուրացկանի զարմանալի փոփոխությունը։

Գերեզմանային պառավից նա վերածվեծ բարձրահասակ, երիտասարդ կնոջ, պատռված ցնցոտիների փոխարեն նրա ուսերից իջնում էր փայլուն թիկնոց, իսկ ձեռննափայտը վերածվեց առկայծող կախարդական փայտիկի։

Բայց աղջիկը, չնայելով նրան, հանում է վառարանից մեծ, կարմրաթուշ հացը, կոպիտ հրում փերինն և չարացած կակազելով բղավում․

-Հե՜հ, հե՜հ․․․

Բայց, չհասցնելով վերջացնել, հանկարծ դառնում է մոխրագույն բու և դուրս ռռչում պատուհանից՝ կանչելով հե՜հ, հե՜հ․․․

Ահա, հիմա դուք արդեն գիտեքք, թե ինչու են բվերը չարացած կանում․ «Հե՜հ, հե՜հ»։

Թարգմանությունը ռուսերենից՝ Անուշ Ներսիսյանի

Առաջադրանքներ․

1․Դուրս գրե՛ք անծանոթ բառերը, բացատրե՛ք բառարանի օգնությամբ և սովորեք։

Օժտված- տաղանդավոր

Կերպարանք- արտաքին տեսք, կերպար

Քողտիկում- փոքրիկ տուն, խրճիթ

Մուրացկան- դռնեդուռ ընկնող, ուրիշներից օգնություն խնդրող մարդ

Ցնցոտիներ-մաշված, պատառոտված զգեստ

Առկայծող- հազիվ վառվող

2․Ի՞նչպիսին էր հացթուխի աղջիկը։ Բնութագրի՛ր նրան։

Հացթուխի աղջիկը աշխատասեր էր, բայց չար էր ու գոռոզ։

3․Ի՞նչիսին էր կախարդուհին։ Բնութագրի՛ր նրան։

Կախարդուհին սկզբում աղքատ պառավի նման էր, իսկ հետո վերածվեց բարձրահասակ  երիտասարդ կնոջ։

4․Ի՞նչ է սովորեցնում հեքիաթը։

Հեքիաթը սովորացնում է, որ եթե դու լավ բան ես անում, քեզ լավով կպատասխանեն, իսկ եթե վատ բան ես անում վատ պատասխան կստանաս։ Դրա համար պետք է լինել բարի և լավ բաներ անել։

5․Փոխի՛ր հեքիաթի ավարտը քո պատկերացմամբ։

Հացթուխի աղջիկը զարմանում էր, որ ամեն անգամ պառավի խմորի կտորից տենց կարմրաթուշ հաց էր դուրս գալիս։Երրորդ անգամ վառարանից հացը հանելուց հացթուխի աղջիկը շրջվեց, որ տեսնի պառավին։ Երբ տեսավ, որ պառավը վերածվել է երիտասարդ ու գեղեցիկ փերիի,ասաց․

-Փերի, ես խոստանում եմ սրանից հետո միշտ տարեց և աղքատ մարդկանց հաց տալ։

-Լավ, այս անգամ ես քեզ ներում եմ,-ասաց փերին և հեռացավ։

Մեկ շաբաթ հետո փերին եկավ աղջկա մոտ հիվանդ ծերունու կերպարով և հաց խնդրեց։ Հացթուխի աղջիկը պահեց իր խոստումը և ծերունուն տվեց ամենակարմրաթուշ հացը։ Ծերունին վերածվեց փերիի և ասաց աղջկան․

-Ապրես, որ պահեցիր խոստումդ։ Ես այնպես կանեմ, որ քո հացը լինի ամենահայտնին ամբողջ գյուղում, դու շատ հաց կվաճառես և կհարստանաս։

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 21․11․2020

317(ա)

Կատարիր գործողությունները։

24օր -18ժ=23օր 24ժ-18ժ=23օր 6ժ

12ժ-25ր=11ժ 60ր-25ր=11ժ 35ր

7ր 45վ=6ր 60վ-45վ=6ր 15վ

8օր 12ժ- 22ժ=7օր 36ժ-22ժ =7օր 14ժ

319(ա)

Պատասխանիր հարցերին։

5հատ 12լ դույլերից յուրաքանչյուրում կա 7լ ջուր։Ընդամենը քանի՞ լիտր ջուր կա յադ դույլերում։Ընդամենը քանի՞ լիտր ջուր ևս կարելի է լցնել այդ դույլերի մեջ։

Հարց 1,

5×7=35լիտր

Հարց 2․

12×5=60լիտր ընդհանուր

60-35=25լիտր կարելի է ավելացնել

Без рубрики

English 21.11

Ex.3

1.I’m reading a book.

I’m not reading a book.

2.Bill is playing a computer game.

Bill isn’t playing a computer game.

3.The boy is running.

The boy isn’t running.

4.Your dad is diving his car.

Your dad isn’t  driving his car.

5.We’re watching TV.

We’re not watching TV.

6.The boys are writing in the notebooks.

The boys aren’t writing in the notebook.

7.Helen is laughing at the moment.

Helen isn’t laughing at the moment.

Ex.5

1.playing/he’s/violin/the

He’s playing the  violin.

2.school/going/we’re/to

We’re going to school.

3.aren’t/they/the/playing/in/park

They aren’t playing in the park.

4.me/aren’t/listening/you/to

You aren’t listening to me.

5.playing/is/he/the/guitar

He is playing the guitar.

6.isn’t/he/sleeping/

He isn’t sleeping.

Ex.7

1.Is he sleeping?

Yes, he is.

2.Is she driving?

Yes, she is.

3.It is running?

No, it isn’t.

4.Are you sending an email?

Yes, we are.

5.Are they listening to music?

No, they aren’t.

6.Is he playing the piano?

No, he isn’t.

Ռուսաց լեզու

Дополнительное задание

Задание 1.Подбери и напиши слова с противоположным

значением( հականիշ)

мокрый — сухой

сильный — слабый  

маленький —большой

 первый — последний

добрый —злой

 весёлый — грустный   

Задание 2.Подбери синонимы,  (հոմանիշ) запиши их.

сторожить — следить  

неправда — ложь

скорей — быстрей

обманывать — врать лгать

лгун — лжец

 большой — огромный

Без рубрики

Родник

Это казалось чудом, – самый настоящий Родник с прохладной водой
посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте
из-под земли бил Родник. Самые страшные засухи ничего не могли с ним
поделать. Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и
пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной
борьбе c пустыней.

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли
через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и
если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел,
как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как
улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги
родниковой водой.
Шли годы… Родник всё так же поил людей свежей водой, только вот
люди стали другими. Нет, они все так же ценили прохладную воду Родника
и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы.
За это Родник был готов простить
им то, что кое-кто из них швырял в него
камни или плевал, перегнувшись через
край колодца. Но таких было немного.
Нашлись и те, кто не захотел уходить от
него, они стали строить дома рядом с
Родником. А потом люди придумали
собирать дождевую воду в огромные
железные баки. Теперь дождь только
наполовину пополнял его подземные
запасы. Всё остальное попадало в баки.
Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь
дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец
совсем высох.
Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и
с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем
когда-то в самом центре пустыни