Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09․11․2020

275

ա

Վարպետը պատի մակերևույթի 1մ քառ․ մակերեսը վերանորոգելու համար ստանում է 1200 դրամ աշխատավարձ։Որքա՞ն կկազմի վարպետի 5 օրվա աշխատավարձը, եթե նա 1 օրում վերանորոգում է 4մ քառ․մակերես։

4×1200=4800

4800×5=24000

բ

Դերձակը մեկ անդրավարտիք կարելու համար ստանում է 3000դրամ աշխատավարձ։ Նա 1 օրում կարում է 2 անդրավարտիք։ Որքա՞ն է կազմում նրա մեկ շաբաթվա աշխատավարձը, եթե շաբաթ և կիրակի նա չի աշխատում։

2×5=10

3000×10=30000

283

Արտագրիր և,ըստ օրինաչափոըթյան,տրված թվերից հետո գրիր ևս 3 թիվ։

ա2,4,8,10,12,14

բ7,14,21,28,35,42

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09․11․2020

261 (ա)

հաշվիր արտահարտության առժեքը

37 . (709 -5 . 55)+64000 :(250.8)=16090

 263ա

աճման կարգով

22024,7845,324,22105,7842,350,16,333333,5

5,16,324,350,7842,7845, 22024, 22105, 333333

նվազման կարգով

324,1875,35687,27,371,1880,35609,777777,7

77777,35687,35609,1880,1875,371,324,27,7

270

Ա) Երկու թվերի գումարը 2410։Երկրորդ թիվը 420-ով մեծ է առաջին թվից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

2410-420=1990

1990:2=995

995+420=1415

Պատ․՝առաջին 995,երկրորդ1415

Բ) Երկու թվերի գումարը 1852։Երկրորդ թիվը 450- ով փոքր է առաջին թվից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

1852-450=1402

1402։2=701

701+450=1151

Պատ․՝երկրորդ701,առաջին1151