Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24․09.2020

75. Վանդակները փոխարինիր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն

5 x5+5×5+5=55 

6×6+6×6-6=66 

76․Մարզիր հիշողությունդ

47+25×10:9-16+17-34=47 

77․ Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխան թիվը

 Հարևան տասնյակներ Հարևան հարյուրյակներ Հարևան հազարյակներ Ամենամոտ կլոր տասնյակ 
54806 54800, 54810 54800, 54900 54000,55000 54810 
54820 54810,54830 54800, 54900 54000,55000 54810 
54823 54820,54830 54800,54900 54000,55000 54820 
54838 54830,54840 54800,54900 54000,55000 54840 
54849 54840,54850 54800,54900 54000,55000 54850 
54858 54850,54860 54800,54900 54000,55000 54860 
54869 54860, 54870 54800,54900 54000,55000 54870 
Реклама