Հայոց լեզու

Ո-Օ ուղղագրությունը

1. Թռչնորս,  ով, օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ,  ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան, օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ, ոհմակ, վոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն:

2. Հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութամաբական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ,  օձագալար,  օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք, Վոլգոգրադ:

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 17․09․2020

 1. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի  տեսքով:

  ա) 7 հազ.  + 3 հ.  + 3տ.  + 5մ. =7335
        8 x10000  + 3 x 1000  +  2 x 10=83.020   
        200000 + 400  + 5=200.405


բ )  60000  +  2000  +  50 + 5=62.055
      4 x100000  + 3 x 100  + 2 x 1=400.302
      6 հազ.  + 3 հ.  + 8մ.  =6308
 

 •  Կազմիր արտահայտություն և պարզիր.
  ա) Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով:

84.581

84.581-34.581=50.000

բ)  Որքանո՞վ կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով :

430.581

434.581-430.581=4000

 • Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում:

Լուծում

20:5=4

4+20=24

Պատ․՝ 24 կմ անցավ երկու օրում

 • Հաշվիր.
  ա)  8592: 6=1432
  բ ) 5580:60=93
  գ ) 3320 x 7=23.240
  դ) 308 x 40=12.320
Անգլերեն

The Funny Monkey Wants to Have a Friend

Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run and play very much. She can sing and dance too. But she hasn’t got friends to play with. And Chita wants to have many friends. So she goes and goes and goes.

One day she sees a big green frog. The frog can jump but it can’t run or play games. “I don’t want to have such a friend”, says Chita. And she goes and goes and goes.

Then Chita sees a dolphin, a big grey dolphin. The dolphin can jump and play. But it can’t run or sing. “I don’t want to have such a friend”, says Chita. So she goes and goes and goes.

Then Chita sees a little black and white kitten. The kitten is funny. It can run, jump and dance. It has got a ball and likes to play with it. So the monkey likes the kitten very much. “I want to be your friend”, says Chita. “Let’s play”

Now Chita has got a good friend.