Հեռավար-առցանց ուսուցում, Մեդիագրագիտություն

Դիտարկում եմ Հասմիկ Մելքոնյանի ուսումնական բլոգը

Ես դիտարկել եմ Հասմիկ Մելքոնյանի ուսումնական բլոգը

 • Հասմիկն ուներ հրապարակած 101 նյութ։
 • 20 տեսանյութ։
 • Հասմիկի բլոգում շատ էին հատկապես մաթեմատիկական նյութերը։
 • Բայց կային նաև շատ հետաքրքիր բնագիտական, խոհարարական, ճանաչողական նյութեր։
 • Գրառումները գրագետ էին արված, առանց վրիպումների։
 • Բայց շատ նյութեր հրապարակված էին առանց համապատասխան բաժինները նշելու և առանց կիսելու։
 • Կային նաև նյութեր, որոնք կիսած էին տեղադրված, բայց երևում էի միայն վերնագիրը։
 • Հասմիկը բլոգը շատ հետաքրքիր էր բայց պատկերազարդ չէր։
 • Հասմիկն ուներ հրապարակած նյութեր բոլոր բաժիններում։
 • Ինձ ամենաշատը դուր է եկել այն նյութը , որտեղ Հասկիը պատմում էր իր տան մասին։
 • Ինձ շատ դուր եկավ իմ ընկերուհու բլոգը, այն հետաքրքիր էր որպես ընթերցարան։
 • Հասմիկի բլոգի հղումը այստեղ․
Реклама
Հեռավար-առցանց ուսուցում, Անգլերեն

Անգլերենի առցանց դաս

Use the words in brackets in the Present Continuous(Փակագծերում տրված բառերը օգտագործեք ներկա շարունակական ժամանակաձևով)

Look, he is   going  to school!(go)

Look, he is  drinking    a coffee!(drink)

Look, I  am swimming  !(swim)

Look, she  is washing her hair!(wash)

Look, it is drinking   its milk!(drink)

Look, we  are dancing  in the living room!(dance)

Look, they  are running to church!(run)

Now, you  are writing  an email.(write)

Look, the monkey  is eating  a banana!(eat)

We  are watching TV at the moment. (watch TV)

Look, they are having   their breakfast!(have)

At the moment father is driving  a little red car.(drive)

Look, the two little penguins are swimming  !(swim)

The children  are having  their breakfast now.(have)

Առաջադրանք՝ կազմված Student Book: pg. 61, C — ի հիման վրա:

Look at the picture. What are they doing?

They ______________ a song. (sing)

They are singing a song.

What are they doing?

They are doing  homework.(do)

Are they riding bikes?

Yes, they are.

Are they swimming ? (swim) 

No, they aren’t.

What are they doing ?

They are talking on the phone.

Բառերը դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ

Հիմք՝ Student Book: pg. 62-A

 1. is, She, walking.

She is walking.

 • are, They, throwing a ball.

They are throwing a ball.

 • they, Are, listening to the music?

Are they listening to the music?

 • are, They, fishing.

They are fishing.

 • Are, playing football, they ?

Are they playing football ?

 • They, flying a kite, are.

They are flying a kite.

Հեռավար-առցանց ուսուցում, Ռուսաց լեզու

Русский язык

1.  Измени порядок букв, найди слово и запиши.

 кслас  класс

ложак — ложка

неучки –ученик

учкра – ручка

еналп -пенал

шанкарда- карандаш

уитьелч-учитель

2. Малыши  заблудились, найди их и напиши

Свинья -поросёнок

слон —  слонёнок

лев  —  львёнок

гусь  — гусёнок

кошка -котёнок

курица- цыплёнок

тигр -тигрёнок

утка -утёнок

корова -телёнок

3.

Идём  гулять

Чёрный  телёнок

Весёлая  песня

Зелёная ёлка

Осеннее пальто

Жёлтый лимон   

Հայոց լեզու, Հեռավար-առցանց ուսուցում, Իմ գրադարանը

Ընթերցանության ուսումնական փաթեթ

«Արեւ». Ղազարոս Աղայան

Արև՛, արև՛, դու մեզնից

Երբ հեռացար դեպ հարավ,

Ձմեռն եկավ և ամեն ինչ

Հափշտակեց ու տարավ։

Продолжить чтение «Ընթերցանության ուսումնական փաթեթ»
Հեռավար-առցանց ուսուցում, Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ մաթեմատիկա 41-60

41 Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

Գումարելի2541014020345102312345912  63901457064100
Գումարելի  4590241111049021877  408835614  8430  8200
Գումար3000038131450004500050000420042300072300

42․Երկու թվերի գումարը 54260 է։ Այդ թվերից մեկը 19870 է։ Գտի՛ր այդ թվերի տարբերությունը։

Լուծում

54260-19870=35390

35390-19870=15520

Պատ․՝15520

Երկու թվերի տարբերությունը 36540 է։ Այդ թվերից մեկը 17520 է։ Գտի՛ր այդ թվերի գումարը։

Լուծում

36540+17520=54060

17520+54060=71580

Պատ․՝71580

43․Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

Նվազելի15420148752015436500847119652151487163122
Հանելի  1540  4782    9542179563663211002148764700
Տարբերություն1388010093192001470521048754213000098422

44. Պատմի՛ր84300 թվի մասին:

 • Թիվը գրի՛ր  տառերով:Ութսունչորս հազար երեք հարյուր
 • 84300-ն ունի   8430 տասնյակ և 0 միավոր
 • Հարևան թվերն են՝ 84301, 84299
 • Հաջորդող թիվն է՝ 84301
 • Նախորդող թիվն է՝ 84299
 • Մեծացրո՛ւ  41789-ով:126089
 • Մեծացրո՛ւ 13970-ով:98270
 • Մեծացրո՛ւ 72084-ով:156384
 • Մեծացրո՛ւ 201470-ով:285770
 • Մեծացրո՛ւ 440064-ով:524364
 • Մեծացրո՛ւ 240747-ով:325047
 • Փոքրացրո՛ւ 30036-ով:54264
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 — ով:64199
 • Փոքրացրո՛ւ 39009-ով:45291
 • Փոքրացրո՛ւ 20940-ով:63360
 • Փոքրացրո՛ւ 11048-ով:73252
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ(843000) 100 աննգամ(8430000)։
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ(8430), 100 անգամ(843)
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը(84310), հայուրյակը(84400), հազարյակը(85000)
 •  Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։30048
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։84300

45. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Ռազմիկը գնել է 5 փքաբլիթ, իսկ Տիգրանը՝ 7։ Տիգրանը վճարել է 180 դրամ ավելի, քան Ռազմիկը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած փքաբլիթների համար։

Լուծում

7-5=2

180:2=90

5×90=450 Ռազմիկ

7×90=630 Տիգրան

Պատ․՝Ռազմիկ-450դր․ , Տիգրան 630դր․

Բ․ Օթարին գնել է 4 տուփ հյութ, իսկ Նիկան՝ 8 տուփ։ Նիկան վճարել է 400 դրամ ավելի, քան Օթարին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած հյութի  համար։

Լուծում

8-4=4

400:4=100

4×100=400 Օթարի

8×100=800Նիկա

Պատ․՝ Օթարի -400դրամ, Նիկա -800դրամ։

Գ․ Պապիկը գնեց 3 կգ ձուկ և 2 կգ խեցգետին՝ վճաելով ընդամենը 7600 դրամ։ Ինչքա՞ն է մեկ կգ ձկան արժեքը, եթե 1 կգ խեցգետինն արժե 800 դրամ։

Լուծում

2×800=1600

7600-1600=6000

6000:3=2000

Պատ․՝ 2000

Դ․ Նարեկը մայրիկի համար գնեց 7 նարգիզ և 9 կակաչ՝ վճարելով ընդամենը  4100 դրամ։ Ինչքա՞ն է մեկ կակաչի արժեքը, եթե 1 նարգիզը արժե 200 դրամ։

Լուծում

7×200=1400

4100-1400=2700

2700:9=300

Պատ․՝ 300

46 Ի՞նչ թիվ պետք է լինի հարցական նշանի փոխարեն։

Պատ․՝ 29

47Երրորդ դասարանի Դավիթը դպրոցի պարտիզպանին օգնեց էտել ծառերը։ Ծառի բարձր ճյուղերին հասնելու համար նա կանգենց 13 սանդուղք ունեցող աստիճանի մեջտեղի սանդուղքին։ Ո՞րերոդ սանդուղքին կանգնեց Ռազմիկը։

13-1=12

12:2=6

6+1=7

Ռազմիկը կանգնեց 7-րդ սանդուղքին ։

48 Բերքահավաքի ժամանակ սալոր քաղելու համար Աննան կանգնեց 17 սանդուղք ունեցող աստիճանի մեջտեղի սանդուղքի վրա։Ո՞րերոդ սանդուղքին կանգնեց Անննա։

17-1=16

16×2=8

8+1=9

Աննան կանգնեց 9-րդ սանդուղքին

49Քանդակի արվեստանոցում կար 24 կգ կավ: Մարտի 21-ից սկսած՝ քանդակագործը օրական 3 կգ կավ է օգտագործում։ Ամսի քանիսի՞ն կվերջանա եղած կավը։

24:3= 8

Կավը կվերջանա մարտի 28-ին

50․ Հրուշակագործը պահեստում ունի 14  կգ ալյուր։ Երկուշաբթի օրվանից նա պետք է ամեն օր 3 կգ ալյուրով բլիթներ  պատրաստի։ Շաբաթվա ո՞րերորդ օրը կվերջանա ալյուրը։

Հինգշաբթի օրը կօգտագործի 12կգ ալյուր , պահեստում կմնա 2կգ ալյուր։

49 Գտի՛ր օրինաչափությունը և ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ

1, 2, 6, 24, 240, ․․․։

1×2= 2×3= 6×4= 24×5=124 124×6=744։

50Նկարում բերված տվյալներից որոշի՛ր յուրաքանչյուր ծաղկի արժեքը։

2700-2600=100

Մանուշակ 100 դ

4200-2600=1600

1600-100=1500

Կակաչ 1500

Продолжить чтение «Լրացուցիչ մաթեմատիկա 41-60»
Հայոց լեզու, Հեռավար-առցանց ուսուցում

Լեզվագործունեություն 09․04

Ե՞րբ

Ո՞վ

Ինչպե՞ս

Ի՞նչ է անում կամ Ի՞նչ արեց

Երեկ ես սիրով  պատրաստեցի զատկական դեկոր։

Առավոտյան մայրիկը զգուշությամբ հարդարեց իմ մազերը։

Այսօր ես արագ հաղթեցի հայրիկիս։

Գարնանը պապիկս արագ պատվաստեց այգու ծառերը։

 Երեկ տատիկս հաճույքով ինձ համար թեյ պատրաստեց։

Երեկ ես արագ վերջացրեցի բոլոր հանձնարարությունները։

Հիմա ես զգուշորեն, թղթից ծաղիկ եմ պատրաստում։

Երեկ ես հոգատարությամբ կերակրեցի իմ կենդանուն։

Այսօր ես շատ դժվար արթնանա։

Երեկ ես հանգիստ  զբոսնում էի մեր այգում։

Հեռավար-առցանց ուսուցում

«Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագիծ. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 3-րդ դասարանցիների համար

Կարդա՛ առաջադրանքները, ընտրի՛ր դրանցից մեկը և օգտվելով՝ փորձի՛ր ինքդ նոր ու հետաքրքիր աշխատանք ստեղծել։

Սովորողի անուն, ազգանուն *

Նարե  Սուքիասյան

Նախագծի մասնակիցներ

Նարե և մայրիկ

Դպրոց *

Արևելյան

Արևմտյան

Հարավային

Հյուսիսային

Այլ դպրոց

Դասարան *

առաջին

երկրորդ

երրորդ

չորրորդ

Մենակ կամ հարազատներիցդ մեկի հետ ընտրի՛ր աշխատանքներից մեկը, և միասին պատրաստեք։ Աշխատանքի ընթացքը տեսանկարահանե՛ք և հրապարակի՛ր բլոգում։ Հղումը տեղադրի՛ր պատասխանի փոխարեն։ *

Առաջադրանք 1.

Առաջադրանք 2.

Առաջադրանք 3.

Առաջադրանք 4.

Առաջադրանք 5.

Описание: https://lh4.googleusercontent.com/d0pkH75-eOCeE45N7aFUL3O7XVcp84cjIYBavfcnBJAxmemnGK5mWf0m43AtowRbzKbtyn_YB8POXmZBSbI9ndWmTNtFdWa4wssAArAyaiB130wA5EHPVpUb-57c=w595

Առաջադրանք 5.

Описание: https://lh3.googleusercontent.com/jtudAIo-pvNKO_MDXroL2aTP-Sn_pNVxsweWZExI-xLrJ8FDYx-cS4cUOwrvJfCOglg-8anxBrXz90LkZIAsisgJSlmUxq5lqmkRiCe77Dg45E3NUFQjAT1mvZMK=w1280

Առաջադրանք 7.

Описание: https://lh3.googleusercontent.com/HwAIDQfSHTQahRDqL2uhjrQvrR6lCMM0pZBL3YTQkxWotpiO5TzYMyNdrRcPnRzxess5ykoIiSteZBuingwT6YXk1GDARSPu_zSTdawVD_VUg1azLWzA3Q5GaMW1=w564

Առաջադրանք 8.

Описание: Подпись отсутствует

Աշխատանքդ անպայման վերնագրի՛ր։

Զատկական դեկոր

Հեռավար-առցանց ուսուցում, Ռուսաց լեզու

Русский язык 07.04

Задание 1. Выполните задание: допишите окончание

Мальчик        ОН        

красивый  , умный ,  весёлый , добрый, смелый, грустный ,  глупый                           

Девочка         ОНА

  красивая

умная, весёлая,  добрая,  смелая , грутная,    глупая

Задание 2. Найди пару (белый, ночь, холодный, маленький,плохой,  красивый):

чёрный- белый

горячий — холодный

большой- маленький

некрасивый — красивый

хороший — плохой, 

день — ночь