Հայոց լեզու

Մայրենի 05.03

Արի՜ փորձենք մի քիչ ծանոթանալ գրաբարին . Ամբողջացրու’ գրաբարյան ասույթները տրված բառերով։ Գրավոր քննարկիր դրանց բովանդակությունը՝

ա) ինչու՞ են այդպես ասում, ե՞րբ կարելի է մեջբերել այդ ասույթը.

բ) ո՞ր ասույթի բովանդակության հետ համաձայն չես, ինչո՞ւ։

– Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Ես համաձայն եմ ասույթի հետ, որովհետև ավելի լավ է կույր լինել, բայց խելացի, քան տեսնել, բայց անխելք լինել։

– Լաւ է  մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան  զթագաւոր  ծեր եւ անմիտ:

 Ես համաձայն եմ ասույթի հետ, որովհետև ավելի լավ է լինել աղքատ և իմաստուն, քան լինել անմիտ թագավոր։ Իմ կարծիքով այս ասույթը մեջբերում են այն ժամանակ, երբ անմիտ թագավորները ծաղրում են խելաքի աղքատներին։

Մահ  իմացեալ  մահ է, մահ  ՝ ոչ իմացեալ անմահությ:

Իմ կարծիքով այս ասույթը այն մարդկանց մասին է , ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել հանուն իրենց հարազատ երկրի պաշտպանության։Նրանք  թողել են իրենց տունը և ընտանիքը և առանց մտածելու իրենց կյանքի մասին մասնակցել են պատերազմների։Դրա համար էլ նրանց մասին ասում ենք, որ անմահացել են, անմահ հերոսներ են։

Реклама
Անգլերեն

English 05.03

12․Complete the sentences using can, must, may.v

May  I go out, mum?

You must do  your lessons every day.

He can badminton very well.

13. Complete the sentences using them, him, us, her, me.

A) It’s my doll. Give it to me, please.

b) It’s  his pencil. Give it to him, please.

c) It’s    not her toy. Don’t give it to her.

d) It’s our ball. Give  it to us, please.

e) It’s their picture . Give it to them, please.

 16.

1. Basketball

1. Bicycle

2. Museum

3. Weekend

4. Thursday

5. Tag

6. Park

Nouns-singular and plural

a pen- pens

 a dog- dogs

a boy- boys

a day- days

a cup- cups

a table-tables

a horse- horses