Հայոց լեզու

Լեզվագործունեություն

  1.  Գրիր գաղտնավանկ «ը» ունեցող 6 բառ։ Վանկատի՛ր։

Նկար- նը-կար, ծանր- ծա-նըր, գրիչ- գը-րիչ, տնակ- տը-նակ, փչակ- փը-չակ, ճրագ- ճը-րագ, կրակ-կը-րակ։

  1. Կազմի՛ր «օր» բառով բառակապակցություններ։

Պայծառ օր, գարնանային օր, ցրտաշունչ օր, տոնական օր,աշնանային օր։

Продолжить чтение «Լեզվագործունեություն»
Реклама