Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16,01

Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

  • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ-346438
  • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ-228077
  • Հիսունհինգ հազար ութ-55008
  • Հազար չորս հարյուր-1400
  • Հարյուր քսան հազար Հինգ-125005
Продолжить чтение «Մաթեմատիկա 16,01»
Реклама