Հաշվետվություններ

Լեզվագործունեություն- առաջադրանք 4

  1. Տառերի տեղափոխությամբ ստացեˊք բառեր։

Տռա, առմա, ձանրև, ագորունվ, ուաշն, րևտե, մաձներդ, ղծաիկ, ցելալ:

Տառ, ամառ, անձրև, գունավոր,աշուն,տերև,ձնեմարդ, ծաղիկ,լացել։

  • Առանձնացրեք բառերի մասնիկները:

Ա. Աշխատասեր- աշխատանք+ա+սեր,  սիրաշահել-սեր+ա+շահել,  գլխակապ-գլուխ+ա+կապել,  լրջամիտ-լուրջ+ա+մտածել,  բանտապահ-բանտ+ա+պահել,  շատախոս-շատ+ա+խոսել,  ստախոս- սուտ+ա+խոսել, մարդակեր-մարդ+ա+ուտել,  լուսամուտ-լույս+ա+մտնել, հորաքույր-հայր+ա+քույր, դասամիջոց-դաս+ա+միջոց,  դասացուցակ-դաս+ա+ցուցակ,  բարձրորակ-բարձր+որակ

Բ. Ցեխոտ-ցեխ+ոտ,  լավություն-լավ+ություն,  անգլուխ-ան+գլուխ,  մշտական-միշտ+ական,  գնդակ-գունդ+ակ,  մայրություն- մայր+ություն,  լուսավոր-լույս+ա+վոր,  հիվանդանոց-հիհիվանդ+ա+նոց , գազանանոց-գազան+ա+նոց,  անհամ-ան+համ,  դժգոհ-դժ+գոհ,  տգեղ-տ+գեղ։

3. Տողադարձեք բառերը:

Գառնուկ- գառ-նուկ, լեզու-լե-զու,  առավոտ-ա-ռա-վոտ,  գլխուղեղ-գըլ-խու-ղեղ,  համակարգիչ-հա-մա-կար-գիչ, աղջիկ-աղ-ջիկ,  կակաչ-կա-կաչ,  դահուկ-դա-հուկ,  կաթսա-կաթ-սա, թեյնիկ- թեյ-նիկ,  ծաղիկ-ծա-ղիկ,  մշակույթ-մը-շա-կույթ,  դառնություն-դառն-ություն,  լեզվաբան-լեզ-վա-բան,  նարդի-նար-դի,  կախիչ- կա-խիչ, ավագ-ա-վագ,  գազանանաոց- գա-զա-նա-նոց, դաշնամուր-դաշ-նա-մուր,  հեռուստացույց- հե-ռուս-տա-ցույց, հաճույք-հա-ճույք։

4. Պատասխանեք հարցերին, կետերի փոխարեն գրեք տեքստին համապատասխան բառեր և փոքրիկ պատմություն ստացեք:

Մի անգամ զատիկը հանդիպեց այգում  թիթեռին: Նա փոքրիկ տոտիկներով մոտեցավ թիթեռին և զարմացած հարցրեց.

-Մի՞թե դու էլ թռչում։

Թիթեռը  գոռոզաբար պատասխանեց, որ իհարկե նա նույնպե սկարողանում է թռչել և զատիկից շատ ավելի լավ։: Հետո մոտեցան մարդիկ և զատիկն ու թիթեռը  արագ փախան, բայց երբ մարսիկ հեռացան, թեթեռն ու զատիկն ընկերացան և որոշեցին միասին ապրել այդ այգում։

5. Այս բառերով կազմեք նոր բառեր:

հին, տառ, լույս, քաղցր:

Հնագույն, տառադարան, լուսավոր, քաղցրավենիք։

6. Ամբողջացրեք նախադասությունները՝ կետերի փոխարեն դեղինով նշված բառերից մեկը դնելով:

Ծառ, կոշիկներ, հեռախոսով, խոտը, լվանում են

Այգում աճում էր խնձորի գեղեցիկ ու շատ փարթամ ծառեր:

Անահիտը հագել էր մայրիկի կոշիկները և կտկտացնելով քայլում էր տան մեջ:

Կարենը հեռախոսով  զանգեց ընկերոջը և բակ կանչեց:

Գառնուկներն ախորժակով ուտում էին նոր ծլած կանաչ  խոտերը։

Քնից արթնանալուց հետո մարդիկ լվանում  են ձեռքերը և երեսը:

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s