Մաթեմատիկա

Ինքնուրույն աշխատանք մաթեմատիկայից

X+IV=XVI                                                            

XI+X=XXI

X+X=XX

IX+VII=XVI

X+X+X=XXX

XV+IV=XIX

XIV-VII=VII

XX-VIII=XII

X+VIII=XVIII

X+IX=XIX

XL+II=XLII

L+VIII=LVIII

LX+IX=LXIX

LXX-XX=L

LX-X=L

LXX-XI=LIX

LXXX+III=LXXVII

L+III=LIII

XC-X=LXXX

Реклама