Без рубрики

«Լեզվագործունեություն 26.09»

1․Գունավոր մատիտով  ընդգծել տեքստի մեջ բոլոր «ի՞նչ»,  «ինչե՞ր» հարցերին պատասխանող բառերը-

Անձրև , ջրհեղեղ ,  փորձանք  , ճար։

2․Այլ գույնով  ընդգծել տեքստի մեջ բոլոր գործողություն ցույց տվող բառերը

Հյուր է գնում, ուտում  է, խմում  է, վեր է կենում, նայում է, տեսնում է, ասում է, համաձայնում է,  նայում են, ներս է մտնում

3․ Ընդգծել այն բառերը, որոնք սկսվում են բաղաձայնով ավարտվում են ձայնավորով

 Պահո, տանտերը, գիշերը, տանը, մնա, վերջը, հյուրը,  կինը, չկա, շինվի

4․Ընդգծել այն բառերը, որոնք սկսվում են ձայնավորով ավարտվում են բաղաձայնով

Անձրև,անգամ,ընկերոջ,իրիկնադեմին,ոնց,ի՞նչ,ընկեր,անց,ո՞ւր։

Реклама